Quy định đánh giá nội bộ

được thực hiện mấy bước? Những nguyên tắc nào bắt buộc phải áp dụng khi đánh giá nội bộ? Tất tần tật mọi thắc mắc mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải về vấn đề này sẽ được VINAQUALITY giải đáp qua bài viết sau.

Trước khi áp dụng các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng vào doanh nghiệp thì đòi hỏi các kết quả của quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO phải đạt yêu cầu. Có thể nói đó là yếu tố cơ bản đầu tiên mà đơn vị cần đáp ứng. Để biết cách triển khai chính xác và hiệu quả nhất, hãy cùng VINAQUALITY tham khảo qua những thông tin sau đây.

Vì sao cần đánh giá nội bộ?

Đánh giá nội bộ là hành động được thực hiện trong rất nhiều doanh nghiệp theo cách thức khác nhau. Hành động này sẽ giúp doanh nghiệp:

Quy định đánh giá nội bộ

 • Nhìn nhận về mức độ phù hợp của những tiêu chuẩn được áp dụng vào hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị và thực hiện so sánh đánh giá với chuẩn mực.
 • Đảm bảo sự phù hợp của các yêu cầu về pháp lý hoặc các yêu cầu khác đối với tiêu chuẩn ISO.
 • Đánh giá sự hoạt động của hệ thống quản lý xem có hiệu quả hay không so với các mục tiêu đã đề ra.
 • Sẵn sàng đáp ứng sự đánh giá từ tổ chức độc lập bên ngoài.
 • Duy trì những nhận thức và trách nhiệm đối với các tiêu chuẩn ISO.
 • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mà doanh nghiệp đề ra.

6 nguyên tắc được áp dụng đánh giá nội bộ

Các nguyên tắc được áp dụng để thực hiện đánh giá nội bộ:

 • Nguyên tắc 1: Tính toàn vẹn
 • Nguyên tắc 2: Trình bày trung thực
 • Nguyên tắc 3: Đánh giá chuyên nghiệp
 • Nguyên tắc 4: Bảo mật
 • Nguyên tắc 5: Độc lập
 • Nguyên tắc 6: Tiếp cận bằng chứng

Quy định đánh giá nội bộ

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO sẽ được thực hiện qua 6 bước:

Bước 1: Đề xuất đánh giá

 • Xác định cụ thể về các yêu cầu và thu thập thông tin cần thiết.
 • Xác định chi tiết về mức độ khả thi và nhân lực cần thực hiện.
 • Đưa ra các phương pháp áp dụng phù hợp với năng lực.

​​​​​​​

Bước 2: Chuẩn bị đánh giá

 • Xem xét các thông tin tài liệu thu thập để tiến hành quy trình đánh giá.
 • Lập kế hoạch triển khai cụ thể.
 • Phân công công việc cho từng đánh giá viên.

​​​​​​​

Bước 3: Thực hiện đánh giá

 • Xem xét các yếu tố cần đánh giá.
 • Phân công vai trò, trách nhiệm của người thực hiện giám sát.
 • Thu thập và xác nhận tính chính xác các thông tin
 • Đưa ra kết quả đánh giá sau khi thực hiện

​​​​​​​​​​​​​​

Bước 4: Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá

Bước 5: Hoàn tất đánh giá

Bước 6: Hoạt động theo dõi sau đánh giá

Quy định đánh giá nội bộ

Các chính sách đánh giá nội bộ

Để đạt được kết quả cao khi thực hiện đánh giá nội bộ thì doanh nghiệp thường sẽ đề ra các chính sách áp dụng. Cụ thể như sau:

 • Triển khai họp trước và sau khi quá trình đánh giá nội bộ kết thúc.
 • Lập kế hoạch đánh giá cụ thể dựa trên những yếu tố như: mức độ quan trọng công việc, tình trạng nguồn lực và kết quả thực hiện trước đó.
 • Đánh giá viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ năng, năng lực chuyên môn và được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu.
 • Quy trình thực hiện đánh giá phải được giám sát chặt chẽ ngay từ những bước thực hiện đầu tiên để đảm bảo về kết quả.

Kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ

Khi lập kế hoạch đánh giá nội bộ thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong những phương thức sau đây:

​​​​​​​

Quy định đánh giá nội bộ

 • Đánh giá theo những công việc cụ thể.
 • Đánh giá theo chức năng và bộ phận.
 • Đánh giá trực tiếp dựa trên các tiêu chuẩn ISO.
 • Phương pháp đánh giá kết hợp.

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Để đánh giá viên nội bộ có thể đáp ứng tất cả tiêu chuẩn thì sẽ được đào tạo theo giai đoạn như sau:

 • Giai đoạn 1: Hiểu và diễn giải về các nguyên tắc theo tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Giai đoạn 2: Nhận thức và hiểu được các hệ thống quản lý trong tổ chức.
 • Giai đoạn 3: Thực hiện đào tạo đánh giá nội bộ.

​​​​​​​

Quy định đánh giá nội bộ

Hy vọng với những thông tin vừa được chia sẻ về quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO được áp dụng trong nhiều doanh nghiệp khác nhau sẽ giúp đơn vị có thêm nhiều kiến thức hữu ích, tránh khỏi nhiều sai lầm và đạt hiệu quả cao khi thực hiện đánh giá. Nếu còn những thắc mắc nào chưa được giải đáp cụ thể, hãy liên hệ ngay với

Đánh giá nội bộ là đánh giá gì?

Đánh giá nội bộ (Internal Audit) hay "đánh giá bên thứ nhất" là hoạt động thường niên nhằm đo lường, đánh giá và đưa ra định hướng cho công việc quản lý, phát triển nội bộ hoặc các hoạt động khác trong bộ phận, tổ chức, doanh nghiệp.

Tại sao phải đánh giá nội bộ?

Mục đích của đánh giá nội bộGiúp doanh nghiệp có thể tự công bố khả năng phù hợp của doanh nghiệp cũng như doanh nghiệp đã đạt được tiến độ kế hoạch đã đặt ra hay chưa. Khẳng định khả năng và sự uy tín của doanh nghiệp trong mắt đối tác và khách hàng. Giúp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

Giá nội bộ là gì?

Định nghĩa. Theo định nghĩa của ISO 9001:2015, Đánh giá nội bộ thường được gọi là đánh giá của bên thứ nhất, do tổ chức tự thực hiện hoặc thực hiện với danh nghĩa của tổ chức, nhằm xem xét việc quản lý và các mục đích nội bộ khác và có thể tạo cơ sở cho việc công bố sự phù hợp của tổ chức.

Chuẩn mực đánh giá là gì?

Theo ISO 9000:2015, Chuẩn mực đánh giá là tập hợp các chính sách, thủ tục hoặc yêu cầu được sử dụng làm chuẩn theo đó so sánh các bằng chứng khách quan. Hay nói cách khác, chuẩn mực đánh giá là cơ sở chuẩn để chúng ta so sánh các bằng chứng khách quan thu nhận được để đánh giá sự phù hợp của các bằng chứng đó.