Nếu ngày 8 tháng 3 là thứ 7 thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  • Sách giáo khoa toán lớp 3
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 3
  • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2

Sách giải toán 3 Luyện tập trang 109 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 3 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 109 SGK Toán 3): Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:

Nếu ngày 8 tháng 3 là thứ 7 thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy

a) Xem tờ lịch và cho biết:

Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?

Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy

Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy

Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy?

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào/

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?

Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy?

Đó là các ngày nào?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày?

Lời giải:

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba

Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai

Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai

Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3

Tháng 2 có bốn ngày thứ bảy

Đó là những ngày 7, 14, 21, 28, tháng 2

c)Tháng 2 năm 2004 có 29 ngày

Bài 2 (trang 109 SGK Toán 3): Xem lịch năm 2005 rồi cho biết: (trang 107 sách giáo khoa)

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy

Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy?

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào ? hôm đó là thứ mấy ?

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào ? thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào ?

Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào ?

Lời giải:

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư.

Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ sáu.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ chủ nhật.

Ngày cuối cùng của năm 2005 là ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Đó là thứ bảy

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày 26 tháng 12 năm 2005

Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày 26 tháng 12 năm 2005

Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày : 2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2005

Bài 3 (trang 109 SGK Toán 3): Trong một năm :

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

Lời giải:

Trong một năm:

a) Những tháng có 30ngày là: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11

b) Những tháng có 31 ngày Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12

Bài 4 (trang 109 SGK Toán 3): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là :

A.Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Lời giải:

Phải khoanh vào chữ C

Các câu hỏi tương tự

Xem lịch năm 2019 rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là vào thứ .....................

b) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 vào thứ .....................

c) Ngày 31 tháng 12 vào thứ .....................

d) Các ngày thứ bảy trong tháng 3 là những ngày .....................

Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:

Nếu ngày 8 tháng 3 là thứ 7 thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy

Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào/

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?

Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy?

Đó là các ngày nào?

Các câu hỏi tương tự

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!