mario duplantiers là gì - Nghĩa của từ mario duplantiers

mario duplantiers có nghĩa là

Tay trống điên rồ từ ban nhạc kim loại tiến bộ/tử thần Pháp Gojira.Được biết đến như một trong những loại kim loại tốt nhất tay trống hiện nay.Về cơ bản là một máy của con người.Nếu bạn chưa kiểm tra Gojira, hãy vào đó anh bạn.

Ví dụ

Wow, Mario Duplantier A Beast.