Lực lượng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh cục bộ là

Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cao trào đấu tranh gì ở miền Nam?

Hướng tiến công chính của Mĩ và quân đội Sài Gòn trong mùa khô 1965-1966 là

Hướng tiến công chủ yếu của quân Giải phóng miền Nam trong năm 1972 là

Ngày 27-1-1973 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng đối với Việt Nam?

Lực lượng chính trị trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam từ năm 1969 là

10/09/2021 979

B. quân viễn chinh Mĩ

Đáp án chính xác

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 173. Cách giải: Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là quân viễn chinh Mĩ với quân số lúc cao nhất lên tới 1,5 triệu quân.  Chọn B (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) bùng nổ đầu tiên ở đâu? 

Xem đáp án » 10/09/2021 1,763

Ý nào không phản ánh đúng về nét tương đồng của hai phong trào cách mạng 1936 - 1939 và 1930 - 1931

Xem đáp án » 10/09/2021 1,301

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản (tháng 7/1935) đã yêu cầu ở mỗi nước thành lập 

Xem đáp án » 10/09/2021 729

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

Xem đáp án » 10/09/2021 524

Nội dung nào không được nêu trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936? 

Xem đáp án » 10/09/2021 515

Bài học cơ bản nào được rút ra từ kết quả của việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khắc phục khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng? 

Xem đáp án » 10/09/2021 391

Văn kiện nào ra đời sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)? 

Xem đáp án » 10/09/2021 373

Ngày 8/9/1945, Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập

Xem đáp án » 10/09/2021 303

Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của 

Xem đáp án » 10/09/2021 252

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã dẫn tới sự xuất hiện của những giai cấp nào dưới đây? 

Xem đáp án » 10/09/2021 222

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30 của TK XX bắt đầu từ ngành nào? 

Xem đáp án » 10/09/2021 219

Sự kiện nào đánh dấu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? 

Xem đáp án » 10/09/2021 165

Tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của tổ chức. 

Xem đáp án » 10/09/2021 150

Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam là. 

Xem đáp án » 10/09/2021 147

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

Xem đáp án » 10/09/2021 135

Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là.

A.quân đội Sài Gòn.

B.quân viễn chinh Mĩ.

C.quân đồng minh.

D.lính đánh thuế.

Lực lượng đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1965 -1969) là quân đội

A. Mĩ

B. Sài Gòn

C. Liên hợp quốc

D. Đồng minh của Mĩ

Lực lượng đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1965 -1969) là quân đội


A.

B.

C.

D.

Lực lượng giữ vai trò quan trọng, không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là:


A.

quân đội Sài Gòn và quân đồng minh Mĩ.

B.

C.

D.