Lịch nghỉ lễ WSU 2023

Đang tìm kiếm Lịch học của WSU 2023/2024, Lịch học của Đại học Bang Washington 2023/2024, Lịch học của wsu mùa thu 2023, Lịch học của wsu mùa xuân 2023, lịch nghỉ của wsu, lịch học của các lớp, lịch của wsu mùa thu 2023, lịch nghỉ lễ của wsu 2023,

Chào mừng bạn đến với trang quan trọng này về lịch học wsu. Trang này sẽ giúp bạn biết tất cả các thông tin liên quan đến trường Đại học quan trọng này để thành công trong học tập

Đọc này Lịch học Villanova 2023/2024 Đại học Villanova

Lịch học WSU 2023/2024,Đại học bang Washington

Lịch học phục vụ như một lời nhắc nhở về các sự kiện quan trọng cho sinh viên, giáo viên hướng dẫn và nhân viên trong năm học và học kỳ

Lịch nghỉ lễ WSU 2023
Lịch học WSU 2023/2024

Phụ huynh, cựu sinh viên và sinh viên tiềm năng đều được hưởng lợi từ nó. Mỗi cơ sở giáo dục đều có lịch học riêng với các ngày cụ thể trên đó

Nhìn chung có hai học kỳ mỗi năm học ở Hoa Kỳ. Mùa thu (bắt đầu từ tháng 8 hoặc tháng 9) và mùa xuân (bắt đầu từ tháng 1). Một số trường học theo học kỳ cũng cung cấp kỳ học hè ngắn hơn học kỳ thông thường và không phải là một phần của năm học thông thường

Đại học Bang Washington tên chính thức là Wazzu là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Pullman, Washington. Trường được thành lập năm 1890, hiện là một trong những trường đại học được cấp đất lâu đời nhất ở miền Tây nước Mỹ

Lịch học năm 2023/2024 của Đại học Bang Washington

Trường có hơn 100 chương trình chính đại học, 79 chương trình cấp bằng thạc sĩ, 65 chương trình cấp bằng tiến sĩ và 3 chương trình cấp bằng chuyên nghiệp

Lịch học WSU đi kèm với tất cả các thông tin cần thiết và thời hạn mà tất cả sinh viên nên biết. Xem Lịch bên dưới

Kiểm tra lịch học của Đại học Bang Washington cho khóa học 2022-2023 bên dưới. Lịch chứa tất cả các ngày, ngày lễ, lịch trình và thời hạn quan trọng. Năm học được chia thành ba học kỳ. mùa hè, mùa thu và mùa xuân

wsu Lịch học mùa thu 2023

Lịch học mùa thu năm 2022 của WSU có các ngày và thời hạn quan trọng sau đây cho kỳ học WSU 2022-2023

 • Cuối tuần chuyển đến của WSU cho mùa thu năm 2022 là Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022 và Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Ngày nhận nhà sớm là Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022. Học sinh có thể đăng ký vào bất kỳ ngày nào trong Tuần chào mừng cho đến ngày trước khi các lớp học bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022
 • Học kỳ mùa thu của WSU bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022. Ngày đầu tiên của lớp học cho học kỳ mùa thu năm 2022
 • Hạn chót nộp đơn xin miễn giảm học phí của Khoa/Nhân viên là Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022
 • Vào thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022, đăng ký muộn sẽ bắt đầu. Có $25. 00 phí đăng ký muộn. Tìm hiểu cách thêm hoặc đăng ký lớp học bằng myWSU
 • Hạn chót để rút tiền có thời hạn khỏi WSU với khoản hoàn trả đầy đủ là Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022
 • Học sinh có thể thêm một khóa học trực tuyến cho đến Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Các lớp được thêm sau ngày này sẽ yêu cầu các chữ ký cần thiết
 • Hạn chót đăng ký để tránh $100 phí đăng ký muộn là Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022
 • Theo lịch học của WSU 2022-2023, ngày cuối cùng chấp nhận đơn miễn học phí của Khoa/Nhân viên để thêm các khóa học cho giảng viên, nhân viên và công chức nhà nước theo diện miễn học phí là Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022
 • Thời hạn chuyển đổi từ kiểm toán sang tín dụng là ngày 02/09/2022
 • Hạn chót để nhận tiền hoàn trả cho các khoản phí khóa học đặc biệt là Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022
 • Hạn chót để thêm một khóa học dưới dạng kiểm toán, thay đổi từ tín chỉ sang kiểm toán hoặc kiểm toán sang tín chỉ là Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022
 • Theo lịch học của WSU, ngày lễ Lao động là Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022
 • Học phí chưa thanh toán và các khoản phí bắt buộc phải được thanh toán trước Thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022, nếu không sẽ bị tính phí nộp muộn 3%
 • Ngày cuối cùng để chuyển từ đăng ký xếp loại bằng chữ cái sang đăng ký đạt/không đạt là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022
 • Hạn chót bỏ học không có hồ sơ là Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022. (Sau ngày này, việc rút khóa học được ghi vào bảng điểm của sinh viên) trên lịch học của WSU 2022-2023
 • Hạn chót nộp học phí chưa thanh toán, phí bắt buộc và phí nộp muộn 5% là Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022
 • Hạn chót nộp đơn xin cư trú là Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022
 • Hạn chót để thanh toán học phí chưa thanh toán, phí bắt buộc hoặc phí trả chậm 7% là Thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022
 • Hạn chót nộp đơn cho Bằng tốt nghiệp mùa thu năm 2022 là Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 và các khoản phí nộp muộn sẽ được áp dụng sau ngày này
 • Hạn nộp điểm giữa kỳ là Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022. Sinh viên đại học phải tham gia khóa học này
 • Hạn chót được đề xuất để làm Bài kiểm tra cuối kỳ cho bằng cấp cao là Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022
 • Theo lịch học của WSU, ngày lễ Cựu chiến binh là vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022
 • Sinh viên đại học và sinh viên chuyên nghiệp có thời hạn đến thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022 để rút khỏi khóa học. Học phí không được giảm khi rút tiền
 • Kỳ thi cuối cùng để lấy bằng cấp cao sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022
 • Kỳ nghỉ Lễ tạ ơn năm 2022 của WSU bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022
 • Hạn chót để nộp đơn xin cấp bằng hoặc chứng chỉ đại học hoặc chuyên nghiệp vào mùa thu năm 2022 là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022, với khoản phí trả chậm $75. Theo lịch học WSU 2022-2023, phí sẽ tăng lên $150 sau ngày này
 • Hạn chót để chuyển từ đạt/không đạt sang các lớp xếp loại theo chữ cái là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022
 • Hạn chót để thêm một khóa học cho học kỳ này với các chữ ký phù hợp là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022
 • Hạn chót rút tiền của WSU là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022
 • Ngày học cuối cùng của học kỳ mùa thu là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022
 • Lễ Khai giảng/Tốt nghiệp WSU Pullman năm 2022 sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022
 • Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra từ Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022
 • Hạn chót nộp điểm cuối cùng là Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022
 • Mùa thu Theo lịch học của WSU, điểm cuối kỳ sẽ có vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022. Sinh viên có thể truy cập “Điểm” thông qua tab học thuật của myWSU. Học sinh cũng có thể lấy bảng điểm chính thức bằng cách truy cập bảng điểm. wsu. giáo dục

wsu Lịch học mùa xuân 2023

Lịch WSU mùa xuân 2023 có các ngày và thời hạn quan trọng sau đây cho kỳ học WSU 2022-2023

 • Đăng ký Ưu tiên cho Mùa xuân 2023 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022
 • Các lớp học cho học kỳ mùa xuân năm 2023 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2023. Ngày đầu tiên của các lớp học của học kỳ
 • Hạn chót nộp đơn xin miễn giảm học phí của Khoa/Nhân viên là Thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2023
 • Vào thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2023, đăng ký muộn sẽ bắt đầu. Có $25. 00 phí đăng ký muộn
 • Hạn chót rút tiền từ WSU với khoản hoàn trả đầy đủ (trừ phí rút tiền có thời hạn) là Chủ Nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023
 • Học sinh có thể thêm một khóa học trực tuyến cho đến Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023. Các lớp được thêm sau ngày này sẽ yêu cầu các chữ ký cần thiết
 • Theo lịch học của WSU, Martin Luther King Jr. Ngày nghỉ lễ là Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023
 • Hạn chót để nhận tiền hoàn trả cho các khoản phí khóa học đặc biệt là Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023
 • Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023 là ngày cuối cùng để thêm một khóa học dưới dạng kiểm toán, thay đổi từ tín chỉ sang kiểm toán hoặc kiểm toán sang tín chỉ
 • Hạn chót để ghi danh trước $100 phí ghi danh muộn là Thứ Sáu, ngày 20 tháng Giêng, 2023
 • Theo lịch học của WSU, ngày cuối cùng chấp nhận đơn miễn học phí của Khoa/Nhân viên để thêm các khóa học cho giảng viên, nhân viên và công chức nhà nước theo diện miễn học phí là Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023
 • Hạn chót để thanh toán học phí chưa thanh toán, phí bắt buộc hoặc phí trả chậm 3% là Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023
 • Ngày cuối cùng để chuyển từ đăng ký xếp loại bằng chữ cái sang đăng ký đạt/không đạt là Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023
 • Có thể bỏ một khóa học mà không có hồ sơ cho đến Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023. Sau ngày này, việc rút khóa học được ghi vào bảng điểm của học sinh
 • Hạn chót thanh toán học phí chưa thanh toán và các khoản phí bắt buộc là Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023, nếu không sẽ bị phạt 5% phí nộp muộn
 • Hạn chót nộp đơn xin cư trú là Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023
 • Theo lịch học của WSU, Ngày Tổng thống diễn ra vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Tất cả các văn phòng của trường đại học sẽ mở cửa như bình thường
 • Hạn chót thanh toán học phí chưa thanh toán và các khoản phí bắt buộc là Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023, nếu không sẽ bị phạt 7% phí nộp muộn
 • Hạn nộp điểm giữa kỳ là ngày 1 tháng 3 năm 2023. Sinh viên đại học phải tham gia khóa học này
 • Hạn chót nộp đơn cho Bằng tốt nghiệp là Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Sau ngày này, phí trễ áp dụng
 • Hạn chót nộp đơn xin Chứng chỉ/Bằng cấp tốt nghiệp là Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Sẽ không có gia hạn hoặc phí trễ
 • Hạn chót nộp đơn xin cấp bằng hoặc chứng chỉ đại học hoặc chuyên nghiệp vào tháng 5 năm 2023 mà không phải trả phí nộp muộn là Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Sau ngày này, một khoản phí bổ sung $75 được áp dụng
 • Thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023, đăng ký ưu tiên cho Mùa hè 2023 bắt đầu
 • WSU Spring Break 2023 sẽ diễn ra từ Thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 đến Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023
 • Thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023 là hạn chót để nghiên cứu sinh nộp mẫu Lịch thi đã điền đầy đủ thông tin (qua cổng thông tin của khoa)
 • Đăng ký ưu tiên cho mùa thu 2023 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023
 • Sinh viên đại học và chuyên nghiệp có thời hạn đến Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023, để rút khỏi khóa học. Theo lịch học 2022-2023 của WSU, rút ​​hồ sơ không giảm học phí
 • Kỳ thi cuối cùng để lấy bằng cấp cao sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023
 • Ngày học cuối cùng của học kỳ mùa xuân là Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023
 • Hạn chót nộp đơn xin cấp bằng hoặc chứng chỉ đại học hoặc chuyên nghiệp vào tháng 5 năm 2023 là Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023, với khoản phí trả chậm $75. Phí trễ tăng lên $150 sau ngày này
 • Hạn chót để chuyển từ đạt/không đạt sang xếp loại chữ là ngày 28 tháng 4 năm 2023
 • Hạn chót để thêm một khóa học cho học kỳ này với các chữ ký cần thiết là Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023
 • Hạn chót rút tiền của WSU là Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023
 • Kỳ thi cuối kỳ của WSU Mùa xuân 2023 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023
 • Lễ Khai giảng hoặc tốt nghiệp WSU Pullman năm 2023 sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023
 • Hạn chót nộp điểm cuối kỳ Mùa xuân 2023 là Thứ Ba, ngày 9 tháng 5 năm 2023
 • Điểm tổng kết cho học kỳ mùa xuân năm 2023 sẽ có vào Thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023. Sinh viên WSU có thể truy cập điểm của mình thông qua tab học thuật trên myWSU. Học sinh cũng có thể lấy bảng điểm chính thức bằng cách truy cập bảng điểm. wsu. giáo dục
 • Hạn chót nộp đơn xin cấp bằng hoặc chứng chỉ đại học hoặc chuyên nghiệp vào tháng 5 năm 2023 là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023, với khoản phí trả chậm $150
 • Sinh viên đại học và chuyên nghiệp có thời hạn đến Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023, để hoàn thành tất cả các yêu cầu để được xem xét cho lớp tháng 5 năm 2023. Nếu tất cả các điều kiện không được đáp ứng trước ngày này, đơn xin tốt nghiệp sẽ không hoạt động

Xem này Lịch học Binghamton 2023/2024 Các ngày quan trọng

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng thường bắt đầu từ đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Thông thường, kỳ học mùa đông này được chia thành hai học kỳ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 và từ tháng 1 đến tháng 4. Nhiều hình thức học hè khác nhau có thể được cung cấp từ tháng 5 đến tháng 8

Giới thiệu về lịch nghỉ lễ năm 2023

Lưu ý  “Một năm học tại các trường đại học ở Mỹ thường có hai kỳ nhập học là mùa Thu và mùa Xuân. Không giống như Ấn Độ, các trường đại học Mỹ theo hệ thống hai học kỳ, trong đó một năm học được chia thành hai học kỳ. ”

Đọc này Lịch học của Đại học Georgetown 2023/2024

Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập Jobwikis. com Blog để nhận các bài đánh giá và cập nhật về hầu hết các blog yêu thích trong từ

Bạn có cần chúng tôi viết bình luận cho Trường đại học, sản phẩm hoặc Blog của bạn không? . Chúng tôi dám phục vụ bạn