Hoọc sinh trung bình có nhận được giấy khen

Học sinh khi đi học ai cũng mong muốn học kỳ, cả năm học được đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi để được nhận giấy khen, Học sinh tiến tiến có được giấy khen không? là một trong những câu hỏi được nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan tâm hiện nay.

Học sinh tiên tiến là gì?

Học sinh tiên tiến là những học sinh có kết quả học tập và rèn luyện loại khá trở lên, theo như quy định trước đây thì công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

Tuy nhiên nếu khen như vậy sẽ quá nhiều, không còn giá trị, động lực phấn đấu đối với học sinh. Theo quy định mới, từ ngày 05/9/2021 – Thông tư 22 có hiệu lực thì không còn học sinh tiên tiến mà thay vào đó sẽ chỉ còn học sinh xuất sắc và học sinh giỏi.

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT có nhiều quy định mới. Đáng chú ý nhất là việc văn bản này đã chính thức bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến ở hai cấp học này, chỉ còn giữ lại danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi.

Một quy định mới khác là Thông tư này cũng không còn quy định xếp loại học lực của học sinh, dựa vào điểm trung bình các môn học như trước đây mà thay vào đó, học sinh được đánh giá bằng hình thức nhận xét và điểm số.

Học sinh tiên tiến có phải học sinh khá không?

Hiện nay, đối với các khối lớp đã bắt đầu thực hiện học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện đánh giá kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học như sau:

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, điểm trung bình môn học kỳ được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, điểm trung bình môn cuối năm được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học.

Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo một trong bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

– Mức Tốt:

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

– Mức Khá:

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

– Mức Đạt:

+ Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.

+ Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

– Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Tuy nhiên hiện nay theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT thì việc xếp loại danh hiệu học sinh chỉ còn hai danh hiệu là học sinh giỏi và học sinh xuất sắc, không còn danh hiệu học sinh tiên tiến.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thực hiện theo lộ trình sau:

– Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.

– Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.

– Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

– Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Học sinh tiên tiến có được giấy khen không?

Học sinh tiến tiến có được giấy khen không? nội dung sau đây chúng tôi sẽ giải thích cụ thể hơn.

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT như sau:

Điều 15. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh

  1. Khen thưởng cuối năm học

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

  1. Khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.

2. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Từ quy định trên thấy được rằng việc khen thưởng danh hiệu Học sinh tiên tiến không còn tồn tại mà thay vào đó sẽ chỉ còn học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Việc khen thưởng danh hiệu cũng không căn cứ vào hạnh kiểm và học lực mà căn cứ vào kết quả rèn luyện và kết quả học tập.

Thông tư trên, bắt đầu từ năm học (2021-2022), việc khen thưởng danh hiệu Học sinh tiên tiến không còn tồn tại đối với học sinh ở trung học cơ sở và trung học phổ thông đồng nghĩa với việc sẽ không có giấy khen cho học sinh tiên tiến.

Học sinh cấp 2 được nhận giấy khen khi nào?

Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng. Như vậy theo quy định trên học sinh cấp 2 muốn nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc cần phải có đủ những điều kiện sau đây: - Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt. - Kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Lớp 6 bao nhiêu điểm được giấy khen?

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

Học sinh gì mới được nhận giấy khen?

Trong đó, tại điều 15 của Thông tư quy định cụ thể về việc khen thưởng cho học sinh như sau: Như vậy, theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT thì không còn học sinh tiên tiến mà thay vào đó là: Học sinh xuất sắc và học sinh giỏi.

Tại sao không có giấy khen học sinh tiên tiến?

Tại sao? Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về đánh giá học sinh THCS - THPT có hiệu lực từ ngày 05/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học này. Theo đó, từ nay sẽ không có hình thức khen thưởng cho Học sinh tiên tiến.