Giải bài tập hóa 8 bài 16 trang 59 năm 2024

 • Giải bài tập hóa 8 bài 16 trang 59 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Giải bài tập hóa 8 bài 16 trang 59 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Với lời giải VBT Hóa 8 Bài 16: Phương trình hóa học hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 8 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập trong Vở bài tập Hóa học 8.

Học theo Sách giáo khoa

Quảng cáo

I - Lập phương trình hóa học

1. Phương trình hóa học

Phương trình chữ của phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi:

Khí hiđro + Khí oxi → Nước

Sơ đồ của phản ứng: H2 + O2 − −→ H2O

Tìm hệ số thích hợp:

2H2 + O2 − −→ 2H2O

Phương trình hóa học:

2H2 + O2 → 2H2O

2. Các bước lập phương trình hóa học

Gồm 3 bước: Lập sơ đồ phản ứng; tìm hệ số thích hợp; viết phương trình hóa học

Thí dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng nhôm tác dụng với oxi tạo ra chất nhôm oxit Al2O3

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng: Al + O2 − −→ Al2O3

Quảng cáo

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: 4Al + 3O2 − −→ 2Al2O3

Bước 3: Viết phương trình hóa học: 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Nếu có nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng.

Thí dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng trong bài 14 (thí nghiệm 2b)

Phương trình chữ:

Natri cacbonat + Canxi hiđroxit → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit

Viết sơ đồ phản ứng: Na2CO3 + Ca(OH)2 − −→ CaCO3 + 2NaOH

Phương trình hóa học: Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

II - Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hóa học cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

Quảng cáo

Thí dụ: trong phương trình hóa học 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Số nguyên tử Al : Số phân tử O2 : Số phân tử Al2O3 = 4 : 3 : 2

Bài tập

Bài 1. Trang 52 VBT Hóa học 8

 1. Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?
 1. Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?
 1. Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học.

Lời giải

 1. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất tham gia phản ứng và sản phẩm.
 1. Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có hệ số thích hợp, tức là chưa cân bằng số nguyên tử. Tuy nhiên cũng có một số sơ đồ phản ứng cũng chính là phương trình hóa học.
 1. Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

Quảng cáo

Bài 2. Trang 52 VBT Hóa học 8: Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

 1. Na + O2 − −→ Na2O
 1. P2O5 + H2O − −→ H3PO4

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

Lời giải

 1. Phương trình hóa học: 4Na + O2 → 2Na2O

Ta có tỉ lệ:

Số nguyên tử Na : Số phân tử O2 : Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

 1. Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Ta có tỉ lệ:

Số phân tử P2O5 : Số phân tử H2O : Số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2

Bài 3. Trang 52 VBT Hóa học 8: Yêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

 1. HgO − −→ Hg + O2
 1. Fe(OH)3 − −→ Fe2O3 + H2O

Lời giải

 1. Phương trình hóa học: 2HgO → 2Hg + O2

Ta có tỉ lệ:

Số phân tử HgO : Số nguyên tử Hg : Số phân tử O2 = 2 : 2 : 1

 1. Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Ta có tỉ lệ:

Số phân tử Fe(OH)3 : Số phân tử Fe2O3 : Số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

Bài 4. Trang 53 VBT Hóa học 8 : Cho sơ đồ phản ứng sau :

Na2CO3 + CaCl2 − −→ CaCO3 + NaCl

 1. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
 1. Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

Lời giải

 1. Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl
 1. Tỉ lệ số phân tử của các cặp chất trong phản ứng:

Natri cacbonat : canxi clorua là 1 : 1

Canxi cacbonat : natri clorua là 1 : 2

Canxi clorua : natri clorua là 1 : 2

Natri cacbonat : canxi cacbonat là 1 : 1

Bài 5. Trang 53 VBT Hóa học 8: Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.

 1. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
 1. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Lời giải

 1. Phương trình hóa học phản ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

 1. Ta có tỉ lệ:

Nguyên tử Mg : phân tử H2SO4 = 1 : 1

Nguyên tử Mg : phân tử H2 = 1 : 1

Nguyên tử Mg : phân tử MgSO4 = 1 : 1

Bài 6. Trang 53 VBT Hóa học 8: Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5.

 1. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
 1. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

Lời giải

 1. Phương trình hóa học của phản ứng:

4P + 5O2 → 2P2O5

 1. Ta có tỉ lệ:

Số phân tử P : Số phân tử O2 : Số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

Bài 7. Trang 53 VBT Hóa học 8: Điền hệ số hoặc công thức hóa học thích hợp vào chỗ trống trong các phươn trình hóa học sau:

 1. ...Cu + ... → 2CuO
 1. Zn + ...HCl → ZnCl2 + H2
 1. CaO + ...HNO3 → Ca(NO3)2 + ...

Lời giải

 1. 2Cu + O2 → 2CuO
 1. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
 1. CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Bài tập trong sách bài tập

Bài 16.1. Trang 53 VBT Hóa học 8: Điền từ/cụm từ thích hợp (chọn trong khung) vào chỗ trống trong các câu sau:

Chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử, chất phản ứng, phương trình hoá học, chỉ số, hệ số, sản phẩm, tỉ lệ

"Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng ........, trong đó ghi công thức hóa học của các ......... và ........ Trước mỗi công thức hoá học có thể có ..... (trừ khi bằng 1 thì không ghi) để cho số ..... của mỗi ....... đều bằng nhau.

Từ...... rút ra được tỷ lệ số ......., số......... của các chất trong phản ứng; ........ này bằng đúng tỷ lệ ...... trước công thúc hóa học của các ........ tương ứng ".

Lời giải

"Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng phương trình hoá học, trong đó ghi công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm Trước mỗi công thức hoá học có thể có hệ số (trừ khi bằng 1 thì không ghi) để cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố đều bằng nhau.

Từ phương trình hoá học rút ra được tỷ lệ số số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng; tỉ lệ này bằng đúng tỷ lệ hệ số trước công thúc hóa học của các chất tương ứng ".

Bài 16.2. Trang 54 VBT Hóa học 8: Cho sơ đồ của các phản ứng sau. Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

 1. Cr + O2 − −→ Cr2O3
 1. Fe + Br2 − −→ FeBr3

Lời giải

 1. Phương trình hóa học:

4Cr + 3O2 →t° 2Cr2O3

Tỉ lệ: Số nguyên tử Cr : số phân tử O2 : số phân tử Cr2O3 = 4 : 3 : 2.

 1. Phương trình hóa học:

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

Tỉ lệ: Số nguyên tử Fe : số phân tử Br2 : số phân tử FeBr3 = 2 : 3 : 2.

Bài 16.6. Trang 54 VBT Hóa học 8 : Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước

 1. Lập phương trình hoá học của phản ứng.
 1. Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Lời giải

 1. Lập phương trình hoá học của phản ứng

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

 1. Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Cứ 2 phân tử NaOH tác dụng với 1 phân tử H2SO4;

Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử Na2SO4 ;

Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử nước.

Bài 16.7. Trang 54 VBT Hóa học 8: Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ trống trong các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học:

 1. ...Al(OH)3 − −→ ... + 3H2O
 1. Fe + ...AgNO3 − −→ ... + 2Ag
 1. ...NaOH + ... − −→ Fe(OH)3 + ...NaCl

Lời giải

 1. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
 1. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 1. 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl

Xem thêm các bài Giải Vở bài tập Hóa học 8 hay khác:

 • VBT Hóa 8 Bài 17: Bài luyện tập 3
 • VBT Hóa 8 Bài 18: Mol
 • VBT Hóa 8 Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
 • VBT Hóa 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khí
 • VBT Hóa 8 Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học lớp 8 hay khác:

 • Giải bài tập Hóa học 8
 • Video Giải bài tập Hóa 8
 • Giải sách bài tập Hóa 8
 • Lý thuyết & 400 Bài tập Hóa học 8 (có đáp án)
 • Top 70 Đề thi Hóa học 8 có đáp án
 • Giải bài tập hóa 8 bài 16 trang 59 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải bài tập hóa 8 bài 16 trang 59 năm 2024

Giải bài tập hóa 8 bài 16 trang 59 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Hóa học 8 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Hóa học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.