Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Cho 16g đồng (II) oxit tác dụng với 200ml dung dịch axit clohidric thì phản ứng xảy ra hoàn toàn

a) Viết PTHH

b) Tính khối lượng muối tạo thành

c) Tính nồng độ của dung dịch axit tham gia phản ứng

Các câu hỏi tương tự

Hòa tan hoàn toàn 22g hỗn hợp X gồm sắt và kim loại M( chỉ có hóa trị 2) trong 100ml dung dịch chứa 2 axit HNO3 và H2SO4 thì phản ứng vừa đủ, thu được dung dịch A chỉ chứa 2 muối sunfat của sắt và M, đồng thời giải phóng 20,16 lít hỗn hợp khí B gồm NO2, NO, N2O đo ở 13,56 độ C và 1,05 atm. Tỷ khối của B so với hidro là 21,533. Cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bằng dung dịch xút dư thu được 53,9g muối. Cho dung dịch A tác dụng hết với xút dư rồi lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được chất rắn D gồm 2 oxit. Cho luồng CO dư qua D đốt nóng phản ứng xong thấy D giảm 4,8g

a, Xác định kim loại M? Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp.

b, Tính C% của 2 axit trong dung dịch ban đầu( d của dung dịch 2 axit= 2,5g/ml)

Bài 1: Cho 16g Copper (II) sulfate CuSO4 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Sodium hydroxide NaOH. Sau phản ứng thu được kết tủa, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được rắn A.

a)      Viết PTHH của phản ứng

b)     Tính khối lượng chất rắn thu được.

c)      Tính nồng độ mol dung dịch NaOH đã dùng.

Bài 2: Cho 4,8 gam Copper (II) oxide CuO tác dụng hết với dung dịch Hydrochloric acid HCl 8%, được dung dịch X.

a)      Viết phương trình hóa học xảy ra và nêu hiện tượng quan sát được.

b)     Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng.

c)      Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X.

Bài 3: Cho 41,6 gam Barium chloride BaCl2 tác dụng vừa đủ với dung dịch Sulfuric acid H2SO4 24,5%. Hãy tính

a)      Khối lượng kết tủa trắng thu được.

b)     Khối lượng dung dịch H2SO4 24,5% cần dùng

Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 22,4 gam bột Iron Fe trong 200 gam dung dịch Hydrochloric acid HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối Iron (II) chloride FeCl2 và chất khí A ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc).

a)      Tính thể tích khí A ở (đktc) và khối lượng muối thu được sau phản ứng.

b)     Tính nồng độ phần trăm dung dịch Hydrochloric acid HCl tham gia phản ứng.

Bài 5:

a)      Viết các PTHH của quá trình sản xuất Sulfuric acid H2SO4 tử Sulfur S

b)     Nêu cách pha loãng Sulfuric acid từ Sulfuric acid đậm đặc.

c)      Cho kim loại Zinc Zn vào dung dịch Sulfuric acid H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 1,2395 lít khí (ở điều kiện tiêu chuẩn).

-  Viết phương trình hóa học của phản ứng trên.

-  Tính khối lượng của Zinc Zn tham gia phản ứng

-   Tính thể tích của dung dịch Sulfuric acid H2SO4 0,5M cần dùng để hòa tan hoàn toàn lượng kim loại Zinc Zn trên.

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm chứa bột đồng ( II) oxit

viết pthh và hiện tượng

Các câu hỏi tương tự

Câu 11. Hiện tượng quan sát được khi cho kim loại copper (đồng) Cu vào dung dịch hydrochloric acid HCl là

    A. kim loại tan dần, xuất hiện bọt khí không màu, không mùi, dung dịch chuyển màu xanh lam.

    B. kim loại tan dần, xuất hiện bọt khí không màu, mùi khai.

    C. kim loại không phản ứng, không hiện tượng gì xảy ra.

    D. kim loại tan dần, xuất hiện bọt khí không màu, không mùi.

Câu 12. Hiện tượng quan sát được khi cho kim loại copper (đồng) Cu vào dung dịch sulfuric acid H2SO4 đặc là

    A. kim loại tan dần, xuất hiện bọt khí không màu, mùi hắc, dung dịch chuyển dần sang màu xanh lam.

    B. kim loại tan dần, xuất hiện bọt khí không màu, mùi khai.

    C. kim loại tan dần, xuất hiện bọt khí không màu, không mùi, dung dịch chuyển dần sang màu xanh lam.

    D. kim loại không phản ứng, không hiện tượng gì xảy ra.

Câu 13. Cho 2,8 gam kim loại M hóa trị II tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng 1.2395 lít khí H2 (250C, 1 bar). Kim loại M là

    A. Ca.                    B. Zn.                        C. Mg.                       D. Fe.

Câu 14. Để phân biệt dung dịch hydrochloric acid HCl và dung dịch sulfuric acid H2SO4 loãng, ta có thể dùng

    A. quỳ tím.                                               B. nước.                    

    C. zinc (kẽm) Zn.                                     D. dung dịch barium chloride BaCl2.

Câu 15. Để phân biệt dung dịch sulfuric acid H2SO4 loãng và sulfuric acid H2SO4 đặc, ta có thể dùng

    A. quỳ tím.                                              

    B. dung dịch sodium hydroxide NaOH.   

    C. copper (đồng) Cu.                                                                

    D. dung dịch barium chloride BaCl2.

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề đồng ii oxit tác dụng với axit clohidric tạo thành dung dịch có màu gì hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp:

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

1. Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 1/7/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 41759 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu: A. Vàng đậm. B. Đỏ.... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

2. Cho từ từ axit clohiđric vào ống nghiệm đựng đồng (II) oxit ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 10/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 61784 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho từ từ axit clohiđric vào ống nghiệm đựng đồng (II) oxit thấy chất rắn hòa tan và tạo thành dung dịch có màu xanh lam đồng (II) clorua , sản phẩm còn lại là nước. A.Nêu dấu hiệu của phản ứng B. Viết phương trình chữ cho phản ứng trên C. Nêu tên...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a.Dấu hiệu của phản ứng:có chất rắn hòa tan và tạo thành dung dịch có màu xanh lam là đồng(II) clorua. b.PT chữ:axit clohiđric+đồng(II) oxit----->đồng(II) ...... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

3. dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm chứa bột đồng ( II ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 7/4/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 57841 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm chứa bột đồng ( II) oxitviết pthh và hiện tượng

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm chứa bột đồng ( II) oxit viết pthh và hiện tượng.... xem ngay

4. CuO + HCl = H2O + CuCl2 - Từ Điển Phương Trình Hóa Học

 • Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com

 • Ngày đăng: 24/4/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 69552 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ... Chất rắn màu đen Đồng II Oxit (CuO) tan dần trong dung dịch, Axit clohiđric là axit mạnh, có khả năng tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

5. Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđroxit tạo ...

 • Tác giả: lazi.vn

 • Ngày đăng: 9/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 38618 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu - Hóa học Lớp 9 - Bài tập Hóa học Lớp 9 - Giải bài tập Hóa học Lớp 9 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu: A. Vàng đậm. B. Đỏ. C. Xanh lam. D. Da cam. Câu 3. Oxit tác dụng với axit ...... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

6. Cho 8 gam đồng (II) oxit phản ứng với dung dịch axit clohiđric lấ

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 19/6/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 33241 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cho 8 gam đồng (II) oxit phản ứng với dung dịch axit clohiđric lấy dư, sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch thu được có chứa m gam muối đồng (II) clorua. Giá trị của m là:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 8 gam đồng (II) oxit phản ứng với dung dịch axit clohiđric lấy dư, sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch thu được có chứa m gam muối đồng (II) clorua.... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

7. Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng - CungHocVui

 • Tác giả: cunghocvui.com

 • Ngày đăng: 4/5/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 34223 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu:Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý... Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, bám sát SGK giúp học tập tốt hơn

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu:Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn ... Dung dịch CuSO4 có màu xanh.... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

8. Hợp chất Đồng (II) Oxit CuO - Cân bằng phương trình hóa học

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 5/3/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 39421 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Hợp chất Đồng (II) Oxit CuO - Cân bằng phương trình hóa học. Mời các bạn tải về tham khảo

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 30, 2019 CuO tan dần và dung dịch chuyển sang màu xanh. Bạn có biết. - Các oxit kim loại (FeO, Fe2O3, Al2O3 … ) tác dụng với axit HCl sinh ra muối ... Rating: 3 · ‎2 votes... xem ngay

9. Giải Hóa 9: Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng: 1/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 48635 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Giải Hóa 9: Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho một ít Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCl. Lắc nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng - giải thích: Ta thấy kết tủa màu xanh tan dần cho đến hết tạo ...... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

10. Dd axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung ...

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 30/1/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 72340 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu:Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dd axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu gì? ... Bạn có biết? Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu ...... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

11. Đồng(II) chloride – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 19/8/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 184 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đồng(II) chloride – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một khi đã điều chế xong, dung dịch CuCl2 có thể được tinh chế bằng cách kết tinh. Một phương pháp tiêu chuẩn đưa dung dịch này trộn với axit clohydric nóng ...... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

12. Giải Sách Bài Tập Hóa Học 8 - Bài 38: Luyện tập Chương 5

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 97550 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Giải Sách Bài Tập Hóa Học 8 - Bài 38: Luyện tập Chương 5 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) …… là phản ứng hóa học, trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay ... 8: Khi cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49g axit sunfuric. Rating: 4 · ‎963 votes... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

13. Bài tập trắc nghiệm Một số axit quan trọng có đáp án

 • Tác giả: download.vn

 • Ngày đăng: 24/4/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 60849 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Trắc nghiệm Một số axit quan trọng (Có đáp án). Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu: A. Vàng đậm. B. Đỏ. C. Xanh lam. D. Da cam. Câu 3. Oxit tác dụng với axit ...... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

14. Cách phân biệt Oxit axit và Oxit bazơ - Bài tập Hóa 9

 • Tác giả: download.vn

 • Ngày đăng: 13/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 57422 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Cách phân biệt Oxit axit và Oxit bazơ - Bài tập Hóa 9 - Download.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một phần đinh sắt bị hoà tan, kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần. Câu 7. Oxit nào sau đây tác dụng với CO2 tạo ... Rating: 5 · ‎1 vote... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

15. Bài 3. Tính chất hóa học của axit - onluyenhoahoc - Google ...

 • Tác giả: sites.google.com

 • Ngày đăng: 25/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 39114 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Chúc tất cả các em thành công trên con đường học tập

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch axit tác dụng được với một số kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro ... b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).... xem ngay

16. HÓA HỌC 8 A. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC I. CHỦ ĐỀ OXI

 • Tác giả: thcs-tanhung-baria.bariavungtau.edu.vn

 • Ngày đăng: 26/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 78904 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tác dụng với đồng (II) oxit → kim loại Cu và nước ... Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.4 pages

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

17. Phi kim - Kim loại | Chemistry Quiz - Quizizz

 • Tác giả: quizizz.com

 • Ngày đăng: 9/4/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 78003 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Find and create gamified quizzes, lessons, presentations, and flashcards for students, employees, and everyone else. Get started for free!

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2). Tác dụng với oxi tạo thành oxit. Có tính tẩy màu trong không khí ...

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

18. Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 (có đáp án)

 • Tác giả: giasutamtaiduc.com

 • Ngày đăng: 10/6/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 70695 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 5/5 - (2 bình chọn) Phòng Giáo dục và Đào tạo ….. Đề thi Giữa học kì 1 Môn: Hóa học lớp 9 Thời gian [...]

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 6, 2021 A. Làm quì tím chuyển sang màu xanh. B. Tác dụng với axit. C. Tác dụng với dung dịch oxit axit. D. Bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit bazơ. Rating: 5 · ‎2 votes... xem ngay

Đồng oxit tác dụng với axit clohidric

19. 100 Bai Tap Hoa Hoc 8 | PDF - Scribd

 • Tác giả: id.scribd.com

 • Ngày đăng: 12/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 59205 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g; oxit này có ... Cho 8,125g Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 18,25g axit clohiđric HCl.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đồng oxit tác dụng với axit clohidric