Đánh giá Madrasah năm 2023 là gì?

TIN TỨC MI NOR RAHMAN – Ví dụ về các câu hỏi Đánh giá Madrasah (AM) của MI cho Năm học 2022/2023 – Dưới đây là các ví dụ về các câu hỏi Đánh giá Madrasah (AM) cho cấp độ Madrasah Ibtidaiyah (MI) cho Năm học 2022/2023. Ví dụ về các câu hỏi Đánh giá Madrasah cấp độ MI này nhằm giúp học sinh lớp 6 MI học cách đối mặt với Đánh giá Madrasah cho năm học 2022/2023

Đánh giá Madrasah là đánh giá kết quả học tập của đơn vị giáo dục madrasah nhằm đo lường việc đạt được các tiêu chuẩn năng lực sau đại học cho tất cả các môn học. Đánh giá Madrasah là bài kiểm tra do một đơn vị giáo dục tổ chức, trong trường hợp này là madrasah, dưới hình thức đo lường thành tích năng lực của học sinh bằng cách tham khảo Tiêu chuẩn năng lực sau đại học.

Đánh giá Madrasah năm 2023 được tổ chức nhằm đảm bảo chất lượng và đạt được các tiêu chuẩn năng lực cho sinh viên tốt nghiệp tại các đơn vị giáo dục madrasah vào cuối cấp học cho năm học 2022/2023. Đánh giá Madrasah (AM) được thực hiện bởi các madrasa đã có Giấy phép Hoạt động và Số Thống kê Madrasah (NSM) và được đăng ký trong Cơ sở dữ liệu EMIS của Bộ Tôn giáo

Mục tiêu và chức năng của Đánh giá Madrasah

Đánh giá Madrasah nhằm mục đích xác định kết quả học tập của học sinh ở cuối cấp học theo tiêu chuẩn năng lực sau đại học (SKL) đã được thiết lập.

Trong khi đó, chức năng của Đánh giá Madrasah như sau

 

  • Đo lường việc đạt được kết quả học tập của học sinh
  • Phản hồi để cải thiện việc học ở madrasas
  • Một trong những yêu cầu để xác định tốt nghiệp

 

Yêu cầu đối với người tham gia đánh giá Madrasah

Người tham gia Kỳ thi Madrasah là học sinh đã hoàn thành các cấp độ giáo dục Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MT) và Madrasah Aliyah (MA)/Vocational Madrasah Aliyah (MAK) là một trong những yêu cầu để xác định tốt nghiệp

Các yêu cầu đối với người tham gia Đánh giá Madrasah như sau

Cấp độ Madrasah Ibtidaiyah (MI)

 

  • Học sinh được ghi danh vào lớp cuối cùng tại MI
  • Có báo cáo đánh giá kết quả học tập đầy đủ từ lớp 1 (một) đến lớp 6 (sáu) học kỳ lẻ
  • Được ghi trong ứng dụng cơ sở dữ liệu kỳ thi madrasa (PDUM)

 

Lưới câu hỏi đánh giá Madrasah

Bạn có thể đọc và tải xuống toàn bộ Lưới đánh giá Madrasah cho các môn học về giáo dục tôn giáo Hồi giáo và tiếng Ả Rập cho Năm học 2022/2023 tại đây

Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP) cho Đánh giá Madrasah (AM) 2022/2023

Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) cho Đánh giá Madrasah (AM) 2022/2023 - Quá trình học tập là một chuỗi các hoạt động bao gồm lập kế hoạch học tập, hoạt động học tập và đánh giá, như một đơn vị không thể tách rời nhau. đây

Ví dụ về các câu hỏi đánh giá Madrasah cấp độ MI cho năm học 2022/2023

Đánh giá Madrasah là đánh giá tổng kết được thực hiện vào cuối cấp học ở madrasah để đo lường thành tích đạt được kết quả học tập của học sinh theo Tiêu chuẩn Năng lực Sau đại học được xác định trước. Một trong những chức năng của đánh giá madrasa là xác định mức độ tốt nghiệp của học sinh tại madrasa. Vì vậy, chất lượng của các công cụ hay câu hỏi đánh giá là rất quan trọng.

Các ví dụ về câu hỏi AM cho cấp độ MI cho năm học 2022/2023 đang được phân phối có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị madrasa sẽ thực hiện đánh giá dưới dạng câu hỏi đánh giá bằng văn bản. Bạn có thể tải xuống ví dụ đầy đủ về các câu hỏi Đánh giá MI Madrasah (AM) cho Năm học 2022/2023 tại liên kết sau

Phạm vi (PR). MAN Asahan bắt đầu từ hôm nay, Thứ Hai (27/03/2023) sẽ thực hiện Đánh giá Madrasah (AM) cho Năm học 2022/2023. Bài đánh giá Madrasa này có sự tham gia của tất cả 409 học sinh lớp XII tại MAN Asahan và sẽ tham gia Bài đánh giá Madrasa trong 9 ngày từ 27 tháng 3 đến. d Ngày 6 tháng 4 năm 2023

Trước khi bắt đầu Đánh giá Madrasah TP. 2022/2023, học sinh lần đầu tiên sẽ tham gia hoạt động khai mạc Đánh giá Madrasah do Trưởng phòng MAN Asahan Dra trực tiếp chỉ đạo. hj. Elda Ayumi, M. Trên sân MAN Asahan

Trong bài phát biểu của mình, Elda Ayumi nhấn mạnh với tất cả học sinh để có thể thực hiện tốt Bài đánh giá Madrasa, tuân thủ kỷ luật các quy tắc và quy định hiện hành.

"Lần đầu tiên, MAN Asahan thực hiện Đánh giá Madrasah cho Năm học 2022/2023, theo đúng tiến độ thực hiện đã được Tổng cục Giáo dục Hồi giáo, Bộ Tôn giáo Cộng hòa Indonesia xác định. Vì lý do này, hãy thực hiện và làm theo nó thật tốt", Elda Ayumi nói

Sau đó, Elda Ayumi khuyên tất cả học sinh nên cầu xin sự phù hộ từ cha mẹ hoặc người giám hộ ở nhà trước khi đến madrasah để thực hiện Bài đánh giá Madrasah. Điều này được thực hiện để nhận được sự chấp thuận từ Allah SWT và để thuận tiện cho việc trả lời các câu hỏi đánh giá sau này

Hơn nữa, Elda Ayumi cũng khuyên những người giám sát của các phòng Đánh giá Madrasah thực hiện nhiệm vụ của mình theo các quy tắc và quy định hiện hành và mỗi phòng phải được giám sát bởi một người giám sát.

Khi kết thúc phần hướng dẫn của mình, Elda Ayumi hy vọng rằng sẽ không có trở ngại nào trong việc thực hiện Đánh giá Madrasah tại MAN Asahan và học sinh sẽ có thể hoàn thành các câu hỏi đánh giá một cách đúng đắn và chính xác.

Xin lưu ý rằng Đánh giá Madrasah là đánh giá tổng kết được thực hiện vào cuối cấp học ở madrasah để đo lường thành tích đạt được kết quả học tập của học sinh theo Tiêu chuẩn Năng lực Sau đại học đã được thiết lập.

Đánh giá Madrasah (AM) bao gồm tất cả các môn học được dạy ở lớp cuối cùng của đơn vị giáo dục, cả các nhóm môn học bắt buộc và nội dung địa phương. Đánh giá Madrasah (AM) được thực hiện bởi các học sinh ở cuối cấp học (Lớp XII tại MA/MAK, Lớp IX tại MT và Lớp VI tại MI) là một trong những yêu cầu để xác định tốt nghiệp

Khi nào đánh giá madrasa MI năm 2023?

Tham khảo POS (Quy trình hoạt động thực hiện) của Tổng Giám đốc Giáo dục, Bộ Tôn giáo, khung thời gian thực hiện các bài đánh giá Madrasah (AM) dành cho học sinh Madrasah Ibtidaiyah Raudlatus Shibyan, ngày 08 - 13 tháng 5 năm 2023 .

Đánh giá madrasa để làm gì?

Thư quyết định giải thích rằng Đánh giá Madrasah nhằm xác định kết quả học tập của học sinh ở cuối cấp học theo tiêu chuẩn năng lực sau đại học (SKL) đã được thiết lập . Gặp nhau tại văn phòng của ông, Thứ Ba (05/02/2023) Phó Trưởng phòng Chương trình giảng dạy Muhammad Arwani Munib, S. Quần què. I. , M. Pd.

Đánh giá madrasa dành cho lớp nào?

Yêu cầu đối với Người tham gia Đánh giá Madrasah . Có báo cáo đánh giá kết quả học tập đầy đủ từ lớp 1 (một) đến lớp 6 (sáu) học kỳ lẻ .

Đánh giá madrasa dựa trên máy tính là gì?

Đánh giá Madrasah dựa trên máy tính (AMBK) là một đánh giá tổng hợp được thực hiện đối với hoạt động giáo dục học sinh lớp 6 madrasah để đo lường kết quả học tập của học sinh theo Tiêu chuẩn năng lực sau đại học đã được thiết lập.