c.a.m là gì - Nghĩa của từ c.a.m

c.a.m có nghĩa là

Phát triển Từ viết tắt từ H.A.M ​​(Hard như một người mẹ). Đó là khi một người đi khó như Cam Newton.

Thí dụ

Anh bạnđi vì vậy C.A.M ngay bây giờ.

c.a.m có nghĩa là

Kiêm cho phép miệng. (n) 1. Một người sẽ cho phép một người đàn ông xuất tinh vào miệng Thier để nuốt.

Thí dụ

Anh bạnđi vì vậy C.A.M ngay bây giờ.

c.a.m có nghĩa là

Kiêm cho phép miệng. (n) 1. Một người sẽ cho phép một người đàn ông xuất tinh vào miệng Thier để nuốt. Anh bạn, con chó cái đó có A C. A.M. Cô ấy sẽ không đói trong nhiều ngày. Khi một người đàn ông nhét bộ phận sinh dục của mình vào lồn phụ nữ, theo sau là mông của cô, rồi cuối cùng vào miệng cô. để lại cho cô ấy một hương vị tồi tệ.
C. UNT
Mông

Thí dụ

Anh bạnđi vì vậy C.A.M ngay bây giờ. Kiêm cho phép miệng. (n) 1. Một người sẽ cho phép một người đàn ông xuất tinh vào miệng Thier để nuốt. Anh bạn, con chó cái đó có A C. A.M. Cô ấy sẽ không đói trong nhiều ngày. Khi một người đàn ông nhét bộ phận sinh dục của mình vào lồn phụ nữ, theo sau là mông của cô, rồi cuối cùng vào miệng cô. để lại cho cô ấy một hương vị tồi tệ.
C. UNT

c.a.m có nghĩa là

Mông

Thí dụ

Anh bạnđi vì vậy C.A.M ngay bây giờ.

c.a.m có nghĩa là

Kiêm cho phép miệng. (n) 1. Một người sẽ cho phép một người đàn ông xuất tinh vào miệng Thier để nuốt.

Thí dụ

Anh bạn, con chó cái đó có A C. A.M. Cô ấy sẽ không đói trong nhiều ngày.

c.a.m có nghĩa là

Khi một người đàn ông nhét bộ phận sinh dục của mình vào lồn phụ nữ, theo sau là mông của cô, rồi cuối cùng vào miệng cô. để lại cho cô ấy một hương vị tồi tệ.
C. UNT
Mông

Thí dụ

Miệng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết c.a.m là gì - Nghĩa của từ c.a.m