Bài tập sgk vật lí 11 trang 93 năm 2024

Phương pháp giải

Cường độ dòng điện có dạng \(I = aU\)(\(a = \frac{1}{R}\)) là hàm số bậc nhất của U.

Lời giải chi tiết

Ta có

R=UI nên có thể vẽ như sau: Giả sử U1 = U2 mà R1 > R2 thì I1 < I2.

Suy ra độ dốc của đường đặc trưng ứng với R1 nhỏ hơn so với độ dốc của đường đặc trưng ứng với R2.

.JPG)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Cường độ dòng điện là một đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của dòng điện, số lượng điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian

Câu hỏi tr 91 CH 1

1. Hãy nhận xét về độ sáng của bóng đèn Đ khi chỉ số ampe kế tăng dần.

Bài tập sgk vật lí 11 trang 93 năm 2024

2. Kết quả thí nghiệm trên cho thấy cường độ dòng điện đặc trưng cho tính chất nào của dòng điện?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức đã học và kết quả thí nghiệm để trả lời

Lời giải chi tiết:

1. Độ sáng của bóng đèn sẽ tăng dần khi ampe kế tăng vì cường độ dòng điện tăng

2. Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự mạnh yếu của dòng điện

Câu hỏi tr 91 CH 2

1. Hãy nhận xét về số ghim giấy mà nam châm hút được khi chỉ số của ampe kế tăng.

Bài tập sgk vật lí 11 trang 93 năm 2024

2. Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ dòng điện đặc trưng cho tính chất nào của dòng điện?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức đã học và kết quả thí nghiệm để trả lời

Lời giải chi tiết:

1. Khi ampe kế tăng số ghim giấy hút được cũng sẽ tăng lên

2. Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự mạnh yếu của dòng điện

Câu hỏi tr 92 CH

Trên một thiết bị dùng để nạp điện cho điện thoại di động có ghi thông số 10000 mA.h. Thông số này cho biết điều gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Thông số 10000 mA.h cho biết 10 Coulomb là tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 giờ bởi dòng điện có 10A.

Đề bài

Mô tả thí nghiệm phát hiện và đo dòng điện qua chất khí và cách đưa hạt tải điện vào trong chất khí.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

A, B là hai bản cực kim loại, £ là nguồn điện có suất điện động khoảng vài chục vôn, G là một điện kế nhạy, V là vôn kế, D là ngọn đèn ga dùng để làm nóng không khí giữa hai bản cực. Chỉnh con chạy của biến trở R đế vôn kế chỉ một giá trị nào đấy và khảo sát giá trị của điện kế G.

Bài tập sgk vật lí 11 trang 93 năm 2024

Trong thí nghiệm trên, cách đưa hạt tải điện vào trong chất khí thực chất là việc nung nóng chất khí bằng đèn ga để các phân tử khí bị iôn hóa tạo thành các iôn dương và êlectron tự do.