Tác giả: nguyentung_lover

Đã đăng: 4 câu hỏi

norbi là gì - Nghĩa của từ norbi
norbi là gì - Nghĩa của từ norbi

norbi có nghĩa làMột cái gì đó thêm thêm thêm dễ thương và có kiến ​​thức về mọi thứ. Một Supergenius, về cơ bản.Thí dụSteph đào Norbie rất nhiều rất ...

Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam bảo gồm những yếu tố nào
Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam bảo gồm những yếu tố nào

Nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân ta đã anh dũng, kiên cường, bất khuất đấu tranh giành và giữ nền độc ...

Khu công nghiệp sài đồng b ở đâu
Khu công nghiệp sài đồng b ở đâu

Sông Cầu Bây có chiều dài khoảng hơn 12 cây số, xưa nay vẫn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu sinh hoạt, chống hạn tiêu úng cho cả một vùng sản xuất nông ...

Có nên ăn ức gà công nghiệp không
Có nên ăn ức gà công nghiệp không

Hàng trăm con gà được nuôi tập trung với nhau và 1 số trong số chúng có thể bị bệnh. Khi gà được đem đi giết mổ, thịt của chúng có thể sẽ tiếp xúc ...