Tác giả: Drthuyet5

Đã đăng: 1 câu hỏi

Benzen a o-brom-nitrobenzen. công thức của a là
Benzen a o-brom-nitrobenzen. công thức của a là

30/08/2021 333 B. brombenzen Đáp án chính xác Đáp án : B Vì brom ở vị trí o nên phải cho brom tác dụng với benzen trước CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ...